27/1/08

Amorós aposta per excloure de les contractacions públiques a les empreses amb més sinistralitat

La candidata d’EU, Concha Amorós, assegura que la realitat laboral és “l'economia submergida, la subcontractació, l'explotació dels immigrants, la discriminació salarial per qüestió de gènere i la deslocalització empresarial”
Amorós ha recordat com les comarques de Castelló continuen patint uns índex de sinistralitat i morts laborals inacceptables i l'administració no està actuant per fer-li front: “La província de Castelló suma una mitjana de 32 sinistres laborals al dia i, durant l’any passat i només fins al mes de novembre, es van produir 22 accidents mortals”.
Per això aposta per reduir la sinistralitat i mortalitat reforçant la inspecció de treball i excloent a les empreses amb índex més alts de sinistres de les contractacions públiques: “S’ha de valorar els índex de sinistralitat laboral de les empreses que opten a licitació pública, sent excloses de tot el procés de contractació, en una primera fase, aquelles que comptabilitzen un nombre elevat d'accidents laborals o incurresquen en qualsevol altre incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals”.
La candidata d'esquerres assegura que front a la política d'aparences i propaganda del govern central, està la realitat del dia a dia on la precarització de les condicions laboral va a més cada dia: “l'economia submergida, la subcontractació, l'explotació dels immigrants, l'abisme salarial per qüestió de gènere i la deslocalització empresarial”.
Amorós defèn també la limitació de les subcontractes i la supressió de les hores extraordinàries, llevat de les excepcions previstes en l'Estatut dels Treballadors. El compliment estricte de la Llei en matèria de Salut Laboral. Creació d'una Fiscalia especial per a la sinistralitat laboral. La supressió de les Empreses de Treball Temporal. Afavorir la contractació de joves, dones i majors de 45 anys, sense que aquestos llocs produesquen desigualtats en els drets entre els treballadors. O el reforçament del paper dels serveis públics d'ocupació (SERVEF), reassumint la responsabilitat pública en la gestió de l'ocupació. Prohibició de realitzar delegacions de tasques de mediació laboral en entitats privades i control permanent de la qualitat en la prestació pública d'aquestos serveis.

No hay comentarios: