29/7/08

Amorós exigeix més transparència en l’ajuntament de Castelló

Concha Amorós, Coordinadora d’EU a Castelló, apunta que el fet que l’ajuntament tingue 46 comptes bancaris per a despeses diverses sense justificar, a nom d’alguns regidors de l’ajuntament, demostra que l’informe és fidel a la realitat
Concha Amorós, Coordinadora del Col·lectiu d’Esquerra Unida de Castelló, exigeix a l’ajuntament de Castelló més transparència en les qüestions econòmiques i lamenta que la nostra ciutat ocupe el número 52 en l’índex de transparència dels ajuntaments, elaborat per l’organització Transparència Internacional España, entre les 100 ciutats més grans de l’Estat.
La Coordinadora de la formació d’esquerres assegura que “aquest informe demostra que l’ajuntament de Castelló actua d’esquenes a la ciutadania, ocultant informació, i sobre tot de manera poc transparent i democràtica en qüestions tan bàsiques per a una entitat local com les contractacions públiques”.
Amorós considera molt greu que de les cinc àrees específiques valorades, l’ajuntament de Castelló haja suspès en quatre. En la valoració de la informació sobre la corporació municipal la nostra ciutat a tret una puntuació de quasi un punt per baix de la mitja estatal i en la transparència en urbanisme i obres públiques la nota de Castelló es quatre punts més baixa que la mitja estatal.
Però el més greu de tot, segons la Coordinadora d’EU, és en el que respecta a la transparència econòmic –financera, la mitjana estatal es situa en una puntuació de 29,1; mentre l’ajuntament de Castelló a tret un 18,8; més de deu punts per baix. Igualment de preocupant és la nota de 16,7 en l’àrea de transparència en les contractacions públiques, quan la mitjana estatal es situa en un 37,3.
La coordinadora d’EU a Castelló, creu que el fet que l’ajuntament de Castelló tingue 46 comptes bancaris per a qüestions protocol·làries i despeses diverses sense justificar, a nom d’alguns regidors de l’ajuntament, demostra que l’informe no s’equivoca i és fidel a la realitat.

No hay comentarios: